HUR STÖDET FRÅN FONDEN FÖRDELAS

Avkastningen av Olympiafonden styrs till stöd för lovande idrottare via de effektiviseringsstöd som olympiska kommitténs enhet för elitidrott beviljar. Besluten om effektiviseringsstöd fattas årligen som ett samarbete mellan grenförbunden och olympiska kommitténs enhet för elitidrott.

Syftet med effektiviseringsstöden för elitidrott är att skapa träningsprocesser på internationell nivå för de bästa idrottarna och lagen inom valda grenar. Effektiviseringsstödet är idrottar-, lag- och grenspecifikt och fokuserar på val- och elitfasen av idrottskarriären.

Besluten bygger inom de individuella grenarna på en idrottarklassificering som gjorts utifrån framgångspotentialen, inom lagidrotter på en bedömning av framgångspotentialen samt på en bedömning av elitidrottsverksamheten inom grenen.

Det effektiviseringsstöd för elitidrott som betalas ut till grenarna är en del av stödsystemet för elitidrott. Utöver effektiviseringsstödet delar Undervisnings- och kulturministeriet ut allmänna understöd till grenförbunden samt statsunderstöd till idrottsakademier och träningscenter.

Stödsystemet och stödbesluten bygger på öppen motivering av besluten, transparens och regelbunden uppföljning. Närmare information om stödbesluten hittar du här