FINLANDS
IDROTTSFRAMGÅNGAR
ÄR EN FRÅGA OM VILJA

GE ETT BIDRAG

Målinriktad idrott kräver enorma mängder uthållig träning av ett barn eller en ungdom som utvecklas. Till stöd för en ung idrottare behövs även högklassig träning som inte fås utan pengar och resurser. En ung lovande idrottare bör kunna fokusera på sin karriär och träna i förhållanden som är internationellt konkurrenskraftiga.

Så är inte alltid fallet, utan en ung idrottare blir ofta själv tvungen att ansvara för finansieringen av sin idrottskarriär. Undersökningar visar att i synnerhet affärslivets stöd för idrott är avsevärt mindre i Finland än i de andra nordiska länderna.

DET ÄR DAGS ATT AGERA

Olympiska kommittén grundade 2018 Olympiafonden, vars syfte är att samla in 40 miljoner euro för att stödja målinriktad idrott för barn och unga. Våren 2019 fattade riksdagen ett donationsbeslut om att bevilja Olympiafonden motfinansiering. Staten har förbundit sig att fördubbla medlen upp till ett insamlat belopp på 20 miljoner euro. Denna unika möjlighet gäller till slutet av 2023.

LÄS MER »