FINLANDS INTERNATIONELLA IDROTTSFRAMGÅNGAR ÄR EN FRÅGA OM VILJA

GE ETT BIDRAG

Elitidrott kräver enorma mängder träning och bottenlös segervilja av idrottarna. Men det behövs även annat för att nå framgång: coachning, pengar och resurser. Det blir inga medaljer om inte lovande idrottare kan fokusera på sina karriärer och träna under förhållanden som är internationellt konkurrenskraftiga.

Så är inte alltid fallet, utan idrottare blir ofta själva tvungna att ansvara för finansieringen av sin idrottskarriär. Undersökningar visar att i synnerhet affärslivets stöd för elitidrott är avsevärt mindre i Finland än i de andra nordiska länderna.

DET ÄR DAGS ATT AGERA

Olympiska kommittén grundade 2018 Olympiafonden, där syftet är att samla in 40 miljoner euro för att stödja elitidrott. Våren 2019 fattade riksdagen ett donationsbeslut om att bevilja Olympiafonden motfinansiering. Hälften av medlen i fonden samlas in genom donationer av företag och privatpersoner. Staten har förbundit sig att fördubbla medlen när insamlingsmålet på 20 miljoner euro har uppnåtts.

För att uppnå målet ber Olympiafonden finländska företag, professionella idrottare och enskilda medborgare om donationer.

LÄS MER »