Tillstånd till penninginsamling

Innehavare av tillstånd till penninginsamling

Finlands Olympiska kommittés stödstiftelse sr. (2817130-1)

Den som beviljar tillståndet till penninginsamling

Polisstyrelsen

Numret på tillståndet till penninginsamlingen och tidpunkten för beviljande

RA/2020/132, beviljat 13.2.2020

Insamlingstid och insamlingsområde

Tillståndet gäller 13.2.2020–2.2.2021 i hela Finland, med undantag för Åland.

Ändamålet med och användningstiden för de medel som samlas in

Ändamålet med insamlingen är att ekonomiskt stödja verksamhet till förmån för idrotten i Finland. Syftet ska uppnås genom stöd till följande åtgärder:
1) dubbelkarriärlösningar för idrottare: att göra det möjligt för en idrottare att kombinera studier och idrott
2) stöd och utveckling av förutsättningarna för daglig träning (t.ex. nätverk inom idrottsakademin och träningscentra): täckning av kostnader för träningsläger, tävlingsresor, idrottsutrustning och idrottslokaler.
3) förbättring av idrottarnas socioekonomiska ställning: betalning av extra kostnader som uppkommit av att idrottaren idrottar
4) utveckling av grenar: stöd till grenförbund (medlemmar i Olympiska kommittén) som ansvarar för utvecklingen av den finländska idrotten inom sin gren.

Avsikten är att de insamlade medlen ska användas för ändamålen under åren 2020–2022.

Praktisk verkställare

Finlands Olympiska kommittés stödstiftelse

Mer information

Jaakko Sippola, chef för Olympiafonden, tfn 050-277 5520