VÄGEN TILL TOPPEN ÄR LÅNG

Finländarna är en idrottstokig nation. Vi har 10 000 idrottsföreningar med 1,2 miljoner medlemmar som har idrott som fritidsintresse eller ägnar sig åt tävlingsidrott. Idrott är en folkrörelse som får personer i alla åldrar att röra på sig inom olika idrottsgrenar. Var femte finländare utför frivilligarbete inom motion och idrott.

En motionsinriktad livsstil och aktiv föreningsverksamhet skapar även en grund för idrottares utveckling. Idrottsakademierna i Finland har 16 000 unga studerande. De arbetar alla hårt för att lyckas. Olympiafonden har grundats för att stödja lovande barns och ungas målinriktade träning. Ansvarsfull idrottsfostran stöder idrottarens dubbla karriär och gör att idrottaren kan utvecklas till elitnivå. Idrotten kan bli ett yrke för ungdomen, och utövandet stöds vid träningscenter och på läger, under ledning av sakkunnig personal.

ETT NYTT UPPSVING FÖR DEN FINLÄNDSKA IDROTTEN

Den finländska idrotten har fått ett nytt uppsving. Den finländska idrotten har fått ett nytt uppsving, vilket märks som fantastiska framgångsberättelser såväl i de traditionella olympiska grenarna och i de paralympiska grenarna som utanför de olympiska grenarna, till exempel inom bilsport.

Den internationella konkurrensen hårdnar och Finland vill vara en av de främsta. Nu är det rätt tid att satsa på barn och unga, för att framgångarna ska fortsätta. Det är en hjärtesak och en hederssak för hela finska folket.

VARFÖR IDROTT ÄR VIKTIG

Idrott har ett värde i sig själv. Den ger både individerna och samhället glädje och nytta. Idrott bygger gemenskap, stärker den nationella identiteten och lär oss god tävlan och andra levnadskonster. Den visar att det omöjliga kan vara möjligt. Idrotten ger samhället mer än den tar.

NU KAN DU VARA MED OM ATT SKAPA FRAMTIDENS IDROTTSSTJÄRNOR!

GE ETT BIDRAG