Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja

Suomen Urheilun tukisäätiö sr. (3143471-7)

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2021/58, myönnetty 21.1.2021

Keräysaika ja -alue

Lupa on voimassa 21.1.2021 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus ja -aika

Keräyksen tarkoituksena on tukea taloudellisesti urheilun hyväksi tapahtuvaa toimintaa
Suomessa. Tarkoitusta toteutetaan tukemalla seuraavia toimenpiteitä:
1) urheilijoiden kaksoisuraratkaisut: mahdollistetaan urheilijan opiskelun ja urheilun
yhdistäminen
2) päivittäisharjoittelun toimintaympäristöjen (esimerkiksi urheiluakatemia- ja
valmennuskeskusverkosto) tuki ja kehittäminen: harjoitusleirien, kilpailumatkojen,
urheiluvälineiden sekä liikuntatilojen kulujen kattaminen
3) urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantaminen: urheilijan urheilusta
aiheutuneiden ylimääräisisten kulujen maksaminen
4) lajien kehittäminen: tuetaan lajiliittoja (Olympiakomitean jäseniä), jotka vastaavat
suomalaisen urheilun kehittämisestä oman lajin osalta.

Kerätyt varat on tarkoitus käyttää kohteisiin vuosien 2020–2022 aikana

Käytännön toimeenpanija

Suomen Urheilun tukisäätiö

Lisätietoja

Säätiön asiamies Arto Kuusisto 0400 613014