Tietoa keräyksestä
ja Olympiarahastosta

Olympiarahastoa hallinnoi Suomen Urheilun tukisäätiö. Rahaston tarkoitus on tukea taloudellisesti lasten ja nuorten tavoitteellisen urheilun hyväksi tehtävää työtä Suomessa.

Mikä on rahasto?

Rahasto on kuin pankkitili, mutta se on monipuolisempi. Rahastoon voi tallettaa käteisen lisäksi myös arvopapereita, kuten osakkeita tai korkotodistuksia.

Mikä ero on rahaston pääomalla ja tuotolla?

Pääoma tarkoittaa rahastoon talletettua rahaa ja arvopapereita. Tuotto tarkoittaa sijoitetun pääoman osinko- tai korkotuottoja. Kun toimintaa rahoitetaan tuotoilla, rahaston pääomaan ei kosketa.

Mikä on Olympiarahaston tarkoitus?

Rahaston tarkoitus on tukea taloudellisesti lasten ja nuorten tavoitteellista urheilutoimintaa maassamme esimerkiksi urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa.

Mikä on Olympiarahaston konkreettinen tavoite?

Tavoite on kasvattaa taloudellista tukea lasten ja nuorten tavoitteelliselle urheilulle 30 prosentilla 2020-luvun aikana.

Mistä Olympiarahaston rahat tulevat?

Rahaston peruspääoma kerätään lahjoittajilta. Valtion vastinraha tuplaa kerätyn summan 20 miljoonaan saakka.

Mitä vastinraha tarkoittaa?

Vastinraha tarkoittaa, että valtio on sitoutunut lahjoittamaan rahastoon saman verran kuin yksityislahjoituksilla on saatu kasaan, enimmillään 20 miljoonaa euroa.

Mikä on rahaston tuotto-odotus?

40 miljoonan euron pääoma x keskimääräinen 5 %:n tuotto-odotus = 2 miljoonaa euroa vuodessa

Eikö 5 %:n tuotto-odotus ole epärealistinen

Tavoite on kova, mutta ei mahdoton. Tavoitteena on pitkäjänteinen sijoitus, joten tuottoa ei voi päätellä nykyisen korkotason perusteella.

Kuka on perustanut Olympiarahaston?

Olympiakomitea perusti rahaston vuonna 2018. Keväällä 2019 eduskunta teki lahjoituspäätöksen vastinrahan myöntämisestä.

Mitä tapahtuu, kun lahjoituksia kertyy yli 20 miljoonaa?

Kaikki lahjoitukset kartuttavat rahaston pääomaa. Valtio on kuitenkin rajannut oman osuutensa 20 miljoonaan euroon.

Ketkä päättävät Olympiarahaston käyttökohteista?

Suomen Urheilun tukisäätiön hallitus päättää rahaston käyttökohteista.

Ketkä kuuluvat Suomen Urheilun tukisäätiön hallitukseen?

1. Jan Vapaavuori (pj)
2. Piia-Noora Kauppi
3. Mammu Kaario
4. Ari Lahti
5. Aku Vikström
6. Sannamari Jäntti
7. Timo Ahopelto

Ketkä valitsevat tukisäätiön hallituksen?

Suomen Olympiakomitean hallitus valitsee säätiön hallituksen.

Miten kauan rahasto toimii?

Rahastoa ei ole tarkoitus purkaa. Se voi jatkaa vaikka satoja vuosia. Vanhimmat suomalaiset säätiöt on perustettu jo 1800-luvulla.

Mitä pääomalle tapahtuu, jos rahasto kuitenkin joskus puretaan?

Rahaston pääoma ohjataan alkuperäistä tarkoitusta vastaavaan käyttöön. Eduskunnan osuus palautuu valtion budjettiin.

Onko rahaston keräystavoite realistinen?

Lastensairaalan ja Aalto-yliopiston esimerkit osoittavat, että isotkin keräyshankkeet voivat toteutua, jopa ylittyä.

Mihin rahaston tuotto menee konkreettisesti?

Tuki ohjataan valmennusosaamisen ja harjoitteluolosuhteiden kehittämiseen ja urheilijan sosioekonomisen aseman parantamiseen.

Miksi rahasto käyttäisi varojaan valmentajiin urheilijoiden sijaan?

Kokemuksen kautta tiedämme, että yksin harjoittelevan urheilijan on vaikea kehittyä ilman tukiverkoston apua. Kilpaurheilu edellyttää ammattimaista valmennusjärjestelmää.

Jos urheilija on lahjakas, eikö hän saa tukea muutenkin?

Yksilölajeissa kansainväliselle huipulle nouseminen vaatii runsaasti resursseja jo kauan ennen kuin menestystä alkaa tulla. Huipulla olevat ja menestyneet urheilijat kyllä saavat tukea, mutta huipulle pyrkiville nuorille tukea on erittäin vähän tarjolla. Rahaston tuotolla tuetaan lahjakkaita urheilijoita uran ja menestyksen kannalta kriittisissä vaiheissa, jolloin tuella on investointiloogisesti suurin vaikuttavuus.

Eikö ole vain hyvä, että nuori urheilija oppii hankkimaan oman rahoituksensa?

Haluamme taata kaikille tavoitteellisesti harjoitteleville lapsille ja nuorille mahdollisuuden kehittyä ja saavuttaa urheilu-unelmansa. Tähän eivät pelkät sponsoritulot riitä, vaan tarvitsemme myös Olympiarahaston kaltaisia tukimuotoja.

Mistä rahaston varat on tarkoitus kerätä?

Varat kerätään yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta organisaatioilta sekä yksityishenkilöiltä.

Mistä voin tarkistaa, miten rahat käytetään?

Varat käytetään urheilijastipendeihin, välinehankintoihin, valmennus- ja ohjausosaamiseen ja hätärahoitukseen erikoistilanteissa. Tuki jaetaan yhteistyössä seurojen ja urheiluakatemioiden kanssa. Tukea myönnettäessä erityisfokuksessa ovat vähävaraiset lapset ja nuoret.Vuonna 2022 säätiö jakoi Olympiarahaston tuella tukea urheiluakatemiatoimintaan. Lisätietoja tukikohteista saat säätiön hallituksen jäseniltä.

Onko tämä jokin uusi tapa kerätä sponsorirahaa?

Ei. Sponsorointi on vastikkeellista markkinointiyhteistyötä. Nyt sen sijaan keräämme lahjoituksia.

Miksi lahjoittaisin rahaa, jos yhtiömme ei hyödy mitään?

Lahjoitus on vahva viesti yrityksen yhteiskuntavastuusta. Lisäksi Olympiarahasto vastaa siitä, että lahjoituksesta jää pysyvä jälki suomalaiseen urheiluun.

Voinko osoittaa lahjoitukseni tietylle urheilijalle?

Et. Kaikki lahjoitukset menevät rahaston peruspääomaan. Rahaston tuotto syntyy vasta myöhemmin. Rahaston tarkoitus on vaikuttaa kauas tulevaisuuteen. Useimmat rahastosta hyötyvät urheilijat eivät ole vielä edes syntyneet.