EN BRA TRÄNINGSDAG TILL IDROTTAREN

GE ETT BIDRAG

Olympiafonden har som mål att ekonomiskt stödja barns och ungas målinriktade idrottsverksamhet i vårt land. Med hjälp av tilläggsstödet får lovande idrottare en genuin möjlighet att utvecklas och skapa förutsättningar även för internationell framgång.

I idrottarens vardag innebär tilläggsstödet bland annat goda träningsförhållanden vid idrottsakademierna och träningscentren i Finland, kompetent fysisk och mental träning samt pengar till idrottsutrustning, underhåll och tävlingsresor.

TA KONTAKT

Anu Kauppi, som är ansvarig chef för
Olympiafondens kapitalanskaffning, berättar gärna mer.
Ring honom på 040 520 1234
eller skicka e-post til anu.kauppi@olympiakomitea.fi