LÄMNA ETT EVIGT AVTRYCK PÅ DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET

Idrott är ett livsområde som är en oskiljaktig del av samhället och till glädje och nytta för både individerna och samhället. En donation till Olympiafonden är en betydelsefull handling med verkningar långt in i framtiden.

Som donator till Olympiafonden är ditt företag med och samlar in fondens grundkapital. Eftersom stödet finansieras med avkastningen från fonden och inte med grundkapitalet kommer ditt företags insats aldrig att försvinna. I stället är du med och skapar en hållbar ekonomisk grund för långsiktig finansiering av idrott som utövas av barn och unga som tränar på ett målinriktat sätt.

Kuortane, Pajulahti, Vierumäki, Vuokatti… I Finland finns det 19 idrottsakademier, där 16 000 unga idrottare studerar och nio träningscenter, där 250 stödidrottare tränar. Här kan du se allt du blir delaktig i genom en donation.

HUR FÖRDELAS OLYMPIAFONDENS STÖD

TA KONTAKT

Anu Kauppi, som är ansvarig chef för Olympiafondens kapitalanskaffning, berättar gärna mer.
Ring honom på 040 520 1234 eller skicka e-post til anu.kauppi@olympiakomitea.fi