LÄMNA ETT EVIGT AVTRYCK PÅ DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET

Idrott är ett livsområde som är en oskiljaktig del av samhället och till glädje och nytta för både individerna och samhället. En donation till Olympiafonden är en betydelsefull handling med verkningar långt in i framtiden.

Som donator till Olympiafonden är ditt företag med om att samla ihop fondens grundkapital. Eftersom stödet för elitidrott finansieras med avkastningen från fonden och inte med grundkapitalet kommer ditt företags insats aldrig att försvinna. Du är med om att skapa en hållbar ekonomisk grund för långsiktig finansiering av elitidrott. Olympiafonden erbjuder företagsdonatorer programmet Ett evigt avtryck, som bygger på donationssumman. Programpaketet innehåller bl.a. donatorsynlighet och kommunikationsmaterial.

Kuortane, Pajulahti, Vierumäki, Vuokatti… I Finland finns det 19 idrottsakademier, där 16 000 unga idrottare studerar och nio träningscenter, där 250 stödidrottare tränar. Här kan du se allt du blir delaktig i genom en donation.

SÅ HÄR FÖRDELAS STÖDET FRÅN FONDEN