Miten Olympiarahaston tuki jaetaan

Olympiarahaston uudistettujen sääntöjen mukaisesti rahaston tuotto ohjataan kattamaan koko urheilun ja liikunnan kenttää. Suomen Urheilun tukisäätiö tekee tukipäätökset vuosittain. Varojen käyttöä ohjaavat periaatteet, joiden mukaan rahoituksen tulee olla vaikuttavaa.

Seuratoimintaan ohjatuilla varoilla tuetaan seurojen perustoimintaa, seuratoiminnan saavutettavuutta ja lajien moninaisuutta sekä laadukasta ohjaaja- ja valmennustoimintaa.

Liikkumattomuuden ehkäisemiseksi ohjatuilla varoilla tuetaan kuntia luomalla resursseja etsivään liikuntatyöhön sekä rahoittamalla liikunnallisuutta tukevia tiloja päiväkoteihin ja kouluihin

Lasten ja nuorten tavoitteellisen urheiluun ohjatuilla varoilla tuetaan suoraan urheilijoita ja urheiluseuroja, panostetaan valmennusosaamiseen ja leireihin, sijoitetaan laite- ja välinehankintoihin sekä rahoitetaan kisoihin osallistumista.