Miten Olympiarahaston tuki jaetaan

Olympiarahaston tuotto ohjataan lupaavien urheilijoiden tukemiseen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tehostamistukien kautta. Suomen Urheilun tukisäätiö tekee tukipäätökset vuosittain lajiliittojen ja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön ehdotusten perusteella.

Huippu-urheilun tehostamistuen tarkoituksena on luoda valittujen lajien parhaimmille urheilijoille ja joukkueille kansainvälisen tason valmennusprosessit. Tehostamistuki keskittyy urheilijan polun valinta- ja huippuvaiheeseen urheilija-, joukkue- ja lajikohtaisesti. Tehostamistuki kattaa myös muut kuin olympialajit.

Päätökset pohjautuvat menestyspotentiaalin perusteella tehtyyn urheilijaluokitteluun yksilölajeissa, menestyspotentiaalin arviointiin joukkuelajeissa sekä lajin huippu-urheilutoiminnan arviointiin.

Huippu-urheilun tehostamistuki lajeille on yksi osa huippu-urheilun tukijärjestelmää. Tehostamistuen lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa yleisavustuksia lajiliitoille sekä valtionapua urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille.

Tukijärjestelmä ja -päätökset perustuvat avoimeen päätösten perusteluun, läpinäkyvyyteen ja säännölliseen seurantaan. Tarkempaa tietoa tukipäätöksistä löydät täältä.