Miten Olympiarahaston tuki jaetaan

Olympiarahaston tuotto jaetaan tavoitteellisesti harjoittelevien lasten ja nuorten hyväksi. Suomen Urheilun tukisäätiö tekee tukipäätökset vuosittain yhteistyössä seurojen ja urheiluakatemioiden kanssa. Varojen käyttöä ohjaavat periaatteet, joiden mukaan rahoituksen tulee olla vaikuttavaa ja sen tulee aidosti tukea nuoria urheilijoita. Tuen erityiskohteena ovat vähävaraiset lapset ja nuoret.

Olympiarahaston tavoitteena on lajien kehittäminen, urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantaminen, urheilijoiden kaksoisuraratkaisut sekä päivittäisharjoittelun toimintaympäristön tukeminen ja kehittäminen.

Rahaston tuottoa jaetaan tavoitteiden mukaisesti
1. Stipendeinä suoraan urheilijoille, jolloin mahdollistetaan samanaikainen opiskelu ja urheilu sekä turvataan nuorten urheilijoiden tulevaisuus.
2. Välinehankintoihin, joilla tuetaan urheilijan keskittymistä urheiluun.
3. Valmennus- ja ohjausosaamiseen, jolloin panostetaan valmentajiin, valmentajasuhteisiin sekä joukkueurheiluun. Mahdollistetaan osallistuminen kansainvälisiin leireihin.
4. Hätärahoitukseen erikoistilanteissa, jos esimerkiksi arvokisoihin osallistuminen uhkaa peruuntua ennalta-arvaamattomasta syystä.