ON
AIKA
TOIMIA

LAHJOITA NYT

Olympiarahaston tavoite on luoda uusi taloudellinen perusta koko Suomen liikunnan ja urheilun kentälle.

Rahaston keräystavoite yksityiselle rahoitukselle on 20 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitus kaksinkertaistaa summan jokaisen 2 miljoonan rahoituserän jälkeen 20 miljoonan euron enimmäismäärään asti.

Kokonaistavoite rahastolle on vastinraha mukaan lukien 40 miljoonaa euroa. Pääomaa ei jaeta eteenpäin, vaan rahaston jakamat avustukset rahoitetaan sijoitetun pääoman tuotolla. Kun tavoite on saavutettu, keskimääräisellä 5 %:n tuotto-odotuksella jaettavaa kertyy 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Ensimmäinen valtion tuplaus tulee 2 miljoonan euron kohdalla.

Lahjoitus Olympiarahastoon on merkittävä teko, jonka vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen.

Olympiarahastoa hallinnoi Suomen Urheilun tukisäätiö.

LAHJOITUKSIA VASTAANOTETTU

01,267,216

MATKAA ENSIMMÄISEEN VALTION TUPLAUKSEEN

732 784

MIHIN OLYMPIARAHASTON VARAT OHJATAAN

 

Olympiarahaston uudistettujen sääntöjen mukaisesti rahaston tuotto ohjataan kattamaan koko urheilun ja liikunnan kenttää. Suomen Urheilun tukisäätiö tekee tukipäätökset vuosittain. Varojen käyttöä ohjaavat periaatteet, joiden mukaan rahoituksen tulee olla vaikuttavaa.

Rahaston tuotto ohjataan lasten liikkumisen ja nuorten tavoitteellisen urheilun tukemiseen.

Seuratoimintaan ohjatuilla varoilla tuetaan seurojen perustoimintaa, seuratoiminnan saavutettavuutta ja lajien moninaisuutta sekä laadukasta ohjaaja- ja valmennustoimintaa.

Liikkumattomuuden ehkäisemiseksi ohjatuilla varoilla tuetaan kuntia luomalla resursseja etsivään liikuntatyöhön sekä rahoittamalla liikunnallisuutta tukevia tiloja päiväkoteihin ja kouluihin.

Lasten ja nuorten tavoitteellisen urheiluun ohjatuilla varoilla tuetaan suoraan urheilijoita ja urheiluseuroja, panostetaan valmennusosaamiseen ja leireihin, sijoitetaan laite- ja välinehankintoihin sekä rahoitetaan kisoihin osallistumista.