Donatorer

Vårt varma tack till alla donatorer. Varje donation för oss närmare vårt mål som är 40 miljoner euro inklusive statens motfinansiering. Donationerna främjar på ett avgörande sätt de finländska barnens och ungdomarnas möjligheter till målinriktad idrott.

MOTTAGNA DONATIONER

01,018,378

KVAR TILL INSAMLINGSMÅLET

18,981,622

”Donationen är en del av vår roll som samhällelig ansvarstagare. Vi stödjer årligen olika samarbetsobjekt som också intresserar våra kunder och intressentgrupper. Vid valet av objekt vill vi fokusera på långfristiga projekt och partner vars värderingar och verksamhetssätt vi upplever vara gemensamma. Olympiafonden uppmuntrar till ett sportigt och hälsosamt liv och är just ett sådant projekt. Vi deltar entusiastiskt i att på bestående sätt lämna ett avtryck inom finländsk idrott och hela samhället.”

Eero Broman - Styrelseordförande för Broman Group Oy

”I OP Gruppens kooperativa värderingar betonas människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans. Våra rötter ligger djupt i Finland. Vi vill öka vårt lands välstånd och vara med om att skapa nya finländska framgångshistorier också inom idrotten. Vi deltar i detta projekt, eftersom Olympiafonden stöder sådant ansvarsarbete som motsvarar våra värderingar. Vi vill att Finland ska finnas kvar på idrottens världskarta och att finländarna även i fortsättningen ska få uppleva gripande idrottsstunder.”

Tuuli Kousa - OP Gruppens direktör för kommunikation och samhällsrelationer

”Gemensamt för oss finländare är kärlek till gott kaffe och bra idrott. Vi på JOBmeal vet att de känslor som upplevs kring kaffe och idrottsplaner är de mest värdefulla för oss finländare. Därför vill vi vara med och stödja framtida idrottslöften i deras hårda träning och målmedvetna strävan efter internationell idrottsframgång.”

Perttu Laitsaari - VD för JOBmeal Oy

Broman Group Oy är ett finländskt företag inom reservdelar och tillbehör för bilar. Företaget är mest känt för butikskedjan Motonet. Till koncernen hör också AD VaraosaMaailma, Finntest, Broman Logistics och Broman Yhtiöt.

Eero Broman, styrelseordförande för Broman Group Oy

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp. OP har över fyra miljoner kunder i Finland, av vilka cirka 1,7 miljoner år 2016 samtidigt är ägarkunder i andelsbankerna.

Tuuli Kousa, OP Gruppens direktör för kommunikation och samhällsrelationer

Vi tackar donatorerna

På denna sida publicerar vi alla de parter som gett donationer till Olympiafonden och som har gett sitt tillstånd till att publicera deras namn.

Privatpersoner

  • Lauri Sipponen
  • Aimo Järvinen

Företag och sammanslutningar

  • Broman Group Oy
  • OP Ryhmä
  • Taaleri Oyj
  • JOBMeal
  • Ottakatto Oy
  • Lappset Oy
  • Oy Halton Group Ltd

TA KONTAKT

Anu Kauppi, som är ansvarig chef för Olympiafondens kapitalanskaffning, berättar gärna mer.
Ring honom på 040 520 1234 eller skicka e-post til anu.kauppi@olympiakomitea.fi